Milton Keynes Theatre

CYRRAEDD YNO

Milton Keynes Theatre, Marlborough Gate, Central Milton Keynes, MK9 3NZ

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Milton Keynes Theatre, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

GWANWYN 2017

Le Vin herbé
Dydd Mawrth 21 Mawrth 7.15pm

La bohème
Dydd Mercher 22 & Dydd Iau 23 Mawrth 7.15pm

Madam Butterfly
Dydd Gwener 24 & Dydd Sadwrn 25 Mawrth 7.15pm

GWANWYN 2018

Tosca
Nos Fercher 4, Nos Wener 6 Ebrill 7:15pm

Don Giovanni
Nos Iau 5 Ebrill 7pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 7 Ebrill 6:30pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein atgtickets.com/miltonkeynes*

Ar y ffon 0844 871 7652*

Archebion Grwp 10+ 01908 547609

Archeb mynediad 0844 871 7677*

Trwy post ac yn bresennol Milton Keynes Theatre, Marlborough Gate, Central Milton Keynes, MK9 3NZ

*Ffi archebu yn gweithredol. Galwad yn costu 7p y munud gyda pris cyrchu eich cwmni

Manylion Archebu

Gwerthiannau Ffon: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 9am – 10pm a Dydd Sul 10am – 8pm

Gwasanaeth Cownter: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10am tan 15 munud ar ol i'r perfformiad olaf dechrau, yn cau am 6pm pryd nad oed performiad noswaith. Ar agor dydd Sul o 1 awr a 30 munud cyn y sioe cyntaf, yn cau 15 munud ar ol i'r perfformiad olaf dechrau.

PRIS TOCYNNAU GWANWYN 2017

Tocynnau o £21.90

Pris yn cynnwys £3.90 y tocyn ffi archebu sy'n cymwys i archebion arlein a ffon. Mae hefyd ffi reolaeth £2.85 ond dydy ffioedd archebu na reolaeth ddim yn cymwys a Grwpiau ac archebion Theatre Card, nac archebion yn bresennol. Mae'r ffioedd archebu a reolaeth yn ardoll ac yn cael eu cadw'n llawn gan Ambassador Theatre Group. Ffioedd archebu yn gallu newid. Ymchwiliwch ar adeg eich archeb. Pris yn cynnwys ardoll adferiad o £1.25 sy'n cael ei chadw yn llawn gan Ambassador Theatre Group. Prisoedd yn gallu newid.

PRIS TOCYNNAU GWANWYN 2018

£53.90 | £45.40 | £38.90 | £27.90 |£14.90 a ffi archeb ychwanegol £2.85 ATG

Efallai na fydd isdeitlau yn gweledol o bob set, gofynnwch i'r Swyddfa Tocynnau neu gwelwch y gwefan pan yn archebu.


DEL TANYSGRIFIADAU 2016/2017

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch unrhyw 3 opera ac arbedwch 25%

Archebwch unrhyw 2 opera ac arbedwch 20%

Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffon neu yn bresennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera. Gallwch hefyd archebu am ardaloedd seti/bandiau pris gwahanol i bob opera. Nodwch dyd hwn ddim yn cyfwng i docynnau pris isaf.

DEL TANYSGRIFIADAU 2017/2018

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch unrhyw pump neu chwech opera ac arbedwch 30%

Archebwch unrhyw tri neu pedwar opera ac arbedwch 25%

Archebwch unrhyw dau opera ac arbedwch 20%

 

Bandiau pris A-D. Tanysgrifiadau yn hyblyg ar draws Milton Keynes yn Gwanwyn 2018 a Rhydychen yn Hydref 2017. Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffon neu yn bresennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera. Gallwch hefyd archebu am ardaloedd seti/bandiau pris gwahanol i bob opera. 

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2016/2017

Dinesydd hŷn a Digwaith Cofrestredig

£2 yn llai ar fandiau A-C

(Maw, Mer, Gwe yn unig)

Mynediad Cyfartal

Dylai pob cwsmer sydd angen cymorth ychwanegol i fynychu cyhoeddi cwn ar adeg archebu.

Grwpiau o 10 neu fwy

£4 yn llai ar fandiau A a B

Grwpiau o 20 neu fwy

£7.50 yn llai ar fandiau A a B

Dan 16

Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 30

Tocynnau ar gael am £5 mewn ardaloedd penodol o'r theatr. Mae'n rhaid i'r person sy'n mynychu archebu y tocyn. Daliwyd tocynnau i'w gasglu ar ddiwrnod y perfformiad ac rhaid dangos ID i ddangos cymhwyster. Yn amodol ar argaeledd.

Yn amodol ar argaeledd.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Consesiwn Cyffredinol

£5 yn llai ar fandiau A-B

Mynediad Cyfartal

Dylai pob cwsmer sydd angen cymorth ychwanegol i fynychu cyhoeddi cwn ar adeg archebu.

Dan 16

Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 29

£10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad). Mae'n rhaid i'r person sy'n mynychu archebu y tocyn. Daliwyd tocynnau i'w gasglu ar ddiwrnod y perfformiad ac rhaid dangos ID i ddangos cymhwyster. Yn amodol ar argaeledd.

Yn amodol ar argaeledd.

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

GWANWYN 2017

Le Vin herbé
Dydd Mawrth 21 Mawrth 6pm

La bohème
Dydd Mercher 22 Mawrth 6pm

Madam Butterfly
Dydd Gwener 24 Mawrth 6pm

DISGRIFIAD CLYWEDOL

La bohème
Dydd Iau 23 Mawrth 7.15pm

TAITH TOUCH

 

La bohème
Dydd Iau 23 Mawrth 6pm

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Milton Keynes Theatre

Marlborough Gate
Milton Keynes, MK9 3NZ
Deyrnas Unedig