Milton Keynes Theatre | Welsh National Opera

Milton Keynes Theatre

CYRRAEDD YNO

Milton Keynes Theatre, Marlborough Gate, Central Milton Keynes, MK9 3NZ

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Milton Keynes Theatre, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

 

GWANWYN 2018

Tosca
Nos Fercher 4, Nos Wener 6 Ebrill 7.15pm

Don Giovanni
Nos Iau 5 Ebrill 7pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 7 Ebrill 6.30pm

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein atgtickets.com/miltonkeynes*

Ar y ffon 0844 871 7652*

Archebion Grwp 10+ 01908 547609

Archeb mynediad 0800 912 6971* (Llun - Gwe 10am - 6pm)

Trwy post ac yn bresennol Milton Keynes Theatre, Marlborough Gate, Central Milton Keynes, MK9 3NZ

*Ffi archebu yn gweithredol. Galwad yn costu 7p y munud gyda pris cyrchu eich cwmni

 

Manylion Archebu

Gwerthiannau Ffon: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 9am – 10pm a Dydd Sul 10am – 8pm

Gwasanaeth Cownter: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn 10am tan 15 munud ar ol i'r perfformiad olaf dechrau, yn cau am 6pm pryd nad oed performiad noswaith. Ar agor dydd Sul o 1 awr a 30 munud cyn y sioe cyntaf, yn cau 15 munud ar ol i'r perfformiad olaf dechrau.

 

PRIS TOCYNNAU GWANWYN 2018

£53.90 | £45.40 | £38.90 | £27.90 |£14.90 a ffi archeb ychwanegol £2.85 ATG

Efallai na fydd isdeitlau yn gweledol o bob set, gofynnwch i'r Swyddfa Tocynnau neu gwelwch y gwefan pan yn archebu.

 

DEL TANYSGRIFIADAU 2017/2018

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch unrhyw bump neu chwech opera ac arbedwch 30%

Archebwch unrhyw tri neu pedwar opera ac arbedwch 25%

Archebwch unrhyw dau opera ac arbedwch 20%

Bandiau pris A - D. Tanysgrifiadau yn hyblyg ar draws Milton Keynes yn Gwanwyn 2018 a Rhydychen yn Hydref 2017. Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffon neu yn bresennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera. Gallwch hefyd archebu am ardaloedd seti/bandiau pris gwahanol i bob opera. 

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Consesiwn Cyffredinol

£5 yn llai ar fandiau A - B

Mynediad Cyfartal

Gallwch wneud archebion Mynediad drwy’r Llinell Archebion Mynediad ATG ar 0800 912 6971* (Llun - Gwe 10am - 6pm) neu trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau. *Galwad yn costu 7c y munud a ffi mynediad eich cwmni ffon.

Dan 16

Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 29

£10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad). Mae'n rhaid i'r person sy'n mynychu archebu y tocyn. Daliwyd tocynnau i'w gasglu ar ddiwrnod y perfformiad ac rhaid dangos ID i ddangos cymhwyster. Yn amodol ar argaeledd.

Yn amodol ar argaeledd.

PRIS TOCYNNAU GWANWYN 2019

£55 | £47.50| £40 | £29| £16 a ffi archeb ychwanegol £3.65 ATG

Efallai na fydd isdeitlau yn gweledol o bob set, gofynnwch i'r Swyddfa Tocynnau neu gwelwch y gwefan pan yn archebu.

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

GWANWYN 2018

Tosca

Nos Fercher 4, Nos Wener 6 Ebrill 6.15pm

Don Giovanni

Nos Iau 5 Ebrill 6pm

La forza del destino

Nos Sadwrn 7 Ebrill 5.30pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

SAIN DISGRIFIAD

Tosca
Dydd Gwener 6 Ebrill 2018 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

Archebwch tocynnau am ddim i sgyrsiau Cyn-Berfformiad a Teithiau Cyffwrdd ar yr un pryd ag archebu eich tocynnau opera.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Milton Keynes Theatre

Marlborough Gate
Milton Keynes, MK9 3NZ
United Kingdom