New Theatre Oxford | Welsh National Opera

New Theatre Oxford

CYRRAEDD YNO

New Theatre, George Street, Oxford, OX1 2AG

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd New Theatre Oxford, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 10 Hydref 7.15pm 
Dydd Gwener 12 Hydref 7.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 11 Hydref 7.15pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 13 Hydref 6.30pm

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein atgtickets.com/oxford

Ffon 0844 871 3020*

Archebion Grwp 0844 871 3040* (Llun - Gwe 9.30am - 6pm)

Ymholiadau Mynediad Anabledd ac Archebus 0800 912 6971* (Llun - Gwe 10am - 6pm)

Trwy Bost ac yn bresennol New Theatre, George Street, Oxford, OX1 2AG

*ar rifau 0844 galwad yn costu 7p y munud gyda pris cyrchu eich cwmni

 

PRIS TOCYNNAU

£52.50 | £45.00 | £35.00 | £25.00 | £15.00

Nodwch bod gan rhai seddi golwg cyfwng, ymholwch pan yn archebu.

 

MANYLION ARCHEBU

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor 10am – 5pm Dydd Llun i ddydd Sadwrn (ar diwrnodau perfformiad mae'r Swyddfa Docynnau yn cau 30 munud ar ol dechrau'r perfformiad).

Talwyd sieciauATG London Ltd a rhai eu derbyn o leiaf pedwar wythnos cyn y perfformiad.

Post: Dim ffi, anfonwch SAE i ddychwelyd eich tocynnau

Yn Bresennol: Dim ffi

Ffon & Arlein: Ffioedd archebu yn gweithredol

Archebion Grwp 10+: Dim ffi pan yn archebu ar 0844 871 3040*

 

DÊL PECYN

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch am y ddwy opera ac arbedwch 20%

Archebwch unrhyw dair neu bedair* opera ac arbedwch 25%

Archebwch unrhyw bump* neu chwe* opera ac arbedwch 30%

*Tanysgrifiadau yn hyblyg ar draws Rhydychen Hydref 2017 a Milton Keynes Gwanwyn 2018.

Gallwch prynu eich Dêl Pecyn dros y ffon neu yn bresennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera. Gallwch archebu am wahanol seddi/bandiau pris i bob opera. Nodwch dydy hwn ddim yn gymwys i docynnau pris isaf.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL

16 – 29
£10 (lleiafrif o 60 ar gael i bob perfformiad). Angen ID i bob tocyn a phrynnwyd. Yn amodol ar argaeledd. Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys i bob tocyn.

Dan 16
Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn

ATG Theatre Card
£7.50 yn llai ar fandiau A - B

Grwpiau Ysgolion
£10 yn llai ar fandiau B - C gydag un athro am ddim i bob 10 disgybl

Consesiwn
£5 yn llai ar fandiau A - B

Mynediad
Gallwch wneud archebion Mynediad drwy’r Llinell Archebion Mynediad ATG ar 0800 912 6971* (Llun - Gwe 10am - 6pm) neu trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau.

*Galwad yn costu 7c y munud a ffi mynediad eich cwmni ffon.

Dosbarthwyd tocynnau gostwngar disgresiwn Rheolwr Swyddfa Docynnau a gall fod yn cyfwng. Dim ond un consesiwn sy'n cymwys ar unrhyw adeg.

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

Hydref 2018

La traviata
Dydd Mercher 10 Hydref 6.15pm 
Dydd Gwener 12 Hydref 6.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 11 Hydref 6.15pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 13 Hydref 5.30pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

New Theatre Oxford

George Street
Oxford OX1 2AG
Deyrnas Unedig