St David's Hall, Cardiff | Welsh National Opera

St David's Hall, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Neuadd Dewi Sant, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AH

Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Neuadd Dewi Sant, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Sut i archebu

Swyddfa Docynnau 029 2087 8444 (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9.30am – hanner awr cyn y perfformiad ddechrau [5pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad])
Gwerthiannau Grŵp 029 2087 8443
Ar-lein stdavidshallcardiff.co.uk
Casglu'r tocynnau eich hun o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9.30am – hyd at 15munud ar ôl dechrau y perfformiad (5pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad); dydd Sul a Gwyliau Banc, ar agor awr cyn y perfformiad

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Ddinas a Sir Caerdydd

Prisiau Tocynnau*

£49.50 | £41 | £34 | £27.50 | £20 | £15.50 | £10

Gostyngiadau

Grwpiau o 10+
£3 i ffwrdd (cyn 2 Medi 2017)
£1.50 i ffwrdd (ar 
ôl 2 Medi 2017)

Grwpiau o 20+
£4 i ffwrdd (cyn 2 Medi 2017)
£2.50 i ffwrdd (ar 
ôl 2 Medi 2017)

Myfyrwyr
£7.50 yr un

Defnyddwyr cadair olwyn (ynghyd â chydymaith)
(£10 - tocyn cyflwyniadol)
Tocynnau am y pris tocyn isaf

Dros 65 | hawlwyr budd-daliadau | Pobl anabl ynghyd â chydymaith
£2 yn llai

Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys ar unrhyw adeg

*Ffi gwasanaeth tocyn o £3.95 y trafodiad gyda ffi ddewisol £1 i bostio eich tocyn.

 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

St David's Hall, Cardiff

The Hayes
Cardiff CF10 1AH
United Kingdom