Venue Cymru, Llandudno | Welsh National Opera

Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Gwanwyn 2018

Don Giovanni
Nos Fawrth 17, Nos Iau 19 Ebrill 7pm

Tosca
Nos Fercher 18, Nos Wener 20 Ebrill 7.15pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 21 Ebrill 6.30pm

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 17 Hydref 7.15pm
Dydd Gwener 19 Hydref 7.15pm

La Cenerentola
Dydd Iau 18 Hydref 7.15pm

War and Peace

Dydd Sadwrn 20 Hydref 6.30pm

GWANWYN 2019

Un ballo in maschera
Dydd Mercher 24 Ebrill 7.30pm

The Magic Flute
Dydd Iau 25 Ebrill 7.15pm
Dydd Sadwrn 27 Ebrill 3pm

Roberto Devereux
Dydd Gwener 26 Ebrill 7.30pm

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Arlein venuecymru.co.uk

Dros y ffôn 01492 872000

Trwy’r post ac wyneb yn wyneb Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno LL30 1BB

Mae cownter y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun – Sadwrn 10am – 7.45pmac mae’r llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 7pm. Mae'r swyddfa docynnau ar gaeu ar ddydd Sul a Gwyliau Banc, ar ddiwrnodau lle nad oes perfformiad ac un awr cyn y sioe ar ddyddiau perfformiad (gwasanaeth cownter yn unig).

 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£40 | £35 | £23 | £15

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb.

Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

BARGEINION TANYSGRIFIO 2017/2018

Archebwch docynnau i ddau neu dri opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i bedwar neu bum opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i chwech neu saith opera ac arbedwch 30%

Archebwch docynnau i ddwy neu ragor o operâu a manteisiwch ar ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.Nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob perfformiad.Gallwch hefyd archebu gwahanol fannau eistedd / band prisar gyfer pob perfformiad.Nid yw’r tocynnau rhataf yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

 

PRIS TOCYNNAU 2018/2019

£44.50 | £39.50 | £31.50 | £23.50 | £16.50

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb.

Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

BARGEINION TANYSGRIFIO 2018/2019

Archebwch docynnau i ddau neu dri opera ac arbedwch 15%
Archebwch docynnau i bedwar neu bum opera ac archebwch 20%
Archebwch docynnau i chwech neu saith opera ac arbedwch 35%

 

SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PERFFORMIAD

Mae ein sgyrsiau yn cynnig popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

GWANWYN 2018

Don Giovanni
Nos Fawrth 17 & Nos Iau 19 Ebrill 3pm & 5.30pm

Tosca
Nos Fercher 18 & Nos Wener 20 Ebrill 3pm & 5.45pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 21 Ebrill 3pm & 5pm

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Mercher 17 Hydref 5.45pm
Dydd Gwener 19 Hydref 5.45pm

La Cenerentola
Dydd Iau 18 Hydref 5.45pm

War and Peace
Dydd Sadwrn 20 Hydref 5pm

GWANWYN 2019

Un ballo in maschera
Dydd Mercher 24 Ebrill 6pm

The Magic Flute
Dydd Iau 25 Ebrill 5.45pm

Roberto Devereux
Dydd Gwener 26 Ebrill 6pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Cymraeg a Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Venue Cymru, Llandudno

Promenade
Llandudno LL30 1BB
Deyrnas Unedig