Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Gwanwyn 2017

Le Vin herbé
Dydd Mawrth 4 Ebrill 7.15pm

La bohème
Dydd Mercher 5 a Dydd Gwener 7 Ebrill 7.15pm

Madam Butterfly
Dydd Iau 6 a Dydd Sadwrn 8 Ebrill 7.15pm

Hydref 2017

Khovanshchina
Nos Fawrth 24 Hydref 7pm

Eugene Onegin
Nos Fercher 25 Hydref 7pm

From the House of the Dead
Nos Iau 26 Hydref 7.30pm

Die Fledermaus
Nos Wener 27 Hydref 7:15pm, Dydd Sadwrn 28 Hydref 3:30pm

SPRING 2018

Don Giovanni
Nos Fawrth 17, Nos Iau 19 Ebrill 7pm

Tosca
Nos Fercher 18, Nos Wener 20 Ebrill 7.15pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 21 Ebrill 6:30pm

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Ar-lein venuecymru.co.uk

Dros y ffôn 01492 872000

Trwy’r post ac wyneb yn wyneb Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno LL30 1BB

Mae cownter y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun – Sadwrn 10am – 7.45pm ac mae’r llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 7pm. Mae'r swyddfa docynnau ar gaeu ar ddydd Sul a Gwyliau Banc, ar ddiwrnodau lle nad oes perfformiad ac un awr cyn y sioe ar ddyddiau perfformiad (gwasanaeth cownter yn unig).

PRIS TOCYNNAU* 2016/2017

Llawr £40 | £35 | £23

Cylch £40 | £35 | £23 | £10

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb.

Mae isdeitlau ar gael yn ystod pob perfformiad - gwiriwch wrth archebu i sicrhau y gallwch eu gweld.

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£40 | £35 | £23 | £15 yn cynnwys holl ffioedd

BARGEINION TANYSGRIFIO 2016/2017

Archebwch docynnau i ddau neu dri opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i bedwar neu bump opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i chwech neu saith operâu ac arbedwch 30%

BARGEINION TANYSGRIFIO 2017/2018

Archebwch docynnau i ddau neu dri opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i bedwar neu bump opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i chwech neu saith opera ac arbedwch 30%

Archebwch docynnau i ddwy neu ragor o operâu a manteisiwch ar ein gostyngiadauGallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob perfformiadGallwch hefyd archebu gwahanol fannau eistedd / band pris ar gyfer pob perfformiad. Nid yw’r tocynnau rhataf yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

GWYLIAU OPERA

Mae Gwyliau Opera Llandudno yn ffordd berffaith i gael hyd yn oed mwy o fwynhad o berfformiadau WNO.

Am fanylion, cysylltwch â Barbara Sandbach, Gweinyddwr Gwyliau Opera ar 01492 879526 neu anfonwch e-bost info@llandudnooperaholidays.co.uk

Grwpiau 10 neu mwy

Grwpiau 10 + Gostyngiad o £5 ar y tri pris uchaf os archebwch cyn 31 Awst 2017 

Ysgolion £20 am seti gorau sydd ar gael os archebwch cyn 31 Awst 2017

Pobl wedi’u cofrestru’n anabl
Sedd cydymaith am ddim gyda phob lle i gadair olwyn

Dan 16 Mae tocynnau ar gael am £5 pan gydag oedolyn sy'n talu'n llawn. 

16 – 30s £10 (lleiafrif o 60 y perfformiad)

Cerdyn Premiere 10% yn llai ar bob pris

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Mae pob gostyngiad yn ddibynnol ar argaeledd.

SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PERFFORMIAD

Mae ein sgyrsiau yn cynnig popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

GWANWYN 2017

Le Vin herbé 
Dydd Mawrth 4 Ebrill 3pm a 5.45pm

La bohème 
Dydd Mercher 5 a Dydd Gwener 7 Ebrill 3pm a 5.45pm

Madam Butterfly 

Dydd Iau 6 a Dydd Sadwrn 8 Ebrill 3pm a 5.45pm