Wales Millennium Centre, Cardiff | Welsh National Opera

Wales Millennium Centre, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Canolfan Mileniwm Cymru, Plâs Bute, Caerdydd, CF10 5AL

La forza del destino
Dydd Wener 2 Chwefror 6.30pm
Dydd Sadwrn 10 Chwefror 6.30pm
Dydd Sadwrn 17 Chwefror 6.30pm

Tosca
Dydd Wener 9 Chwefror 7.15pm
Dydd Wener 16 Chwefror 7.15pm
Dydd Fercher 21 Chwefror 7.15pm
Dydd Wener 23 Chwefror 7.15pm
Dydd Sul 11 Chwefror 4pm

Don Giovanni
Dydd Iau 22 Chwefror 7pm
Dydd Sadwrn 24 Chwefror 4pm

 

HYDREF 2018

War and Peace
Dydd Sadwrn 15 Medi 6.30pm
Dydd Sadwrn 22 Medi 6.30pm  
Dydd Sadwrn 29 Medi 3pm

La traviata
Dydd Gwener 21Medi 7.15pm 
Dydd Gwener 28 Medi 7.15pm 
Dydd Sul 30 Medi 4pm 
Dydd Iau 4 Hydref 7.15pm
Dydd Sadwrn 6 Hydref 7.15pm

La Cenorentola
Dydd Gwener 5 Hydref 7.15pm 
Dydd Sul 7 Hydref 4pm

 

GWANWYN 2019

Un ballo in maschera
Dydd Sadwrn 4 Chwefror 7.30pm
Dydd Sadwrn 16 Chwefror 3pm
Dydd Sadwrn 23 Chwefror 7.30pm

The Magic Flute
Dydd Gwener 15 Chwefror 7.15pm
Dydd Sul 17 Chwefror 4pm 
Dydd Sul 24 Chwefror 4pm 
Dydd Mercher 27 Chwefror 7.15pm  
Dydd Gwener 1 Mawrth 7.15pm 

Roberto Devereux
Dydd Iau 28 Chwefror 7.30pm 
Dydd Sadwrn 2 Mawrth 7.30pm

 

SUT I ARCHEBU

Dros y ffôn 029 2063 6464

Archebwch ar-lein yganolfan.org.uk

Archebion grwp 029 2063 6464 (dewis 4) (Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.30am - 5.30pm)

PRISIAU TOCYNNAU 2017/2018

£48 | £43 | £35 | £26 | £17 | £10 yn cynnwys holl ffioedd.

 

MANYLION ARCHEBU

Gellir talu drwy siec, (yn daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru), Tystysgrifau Rhodd, Talebau Credyd, Tocynnau Theatr neu’r cardiau credyd a debyd a ganlyn - Visa, MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Delta, Maestro ac Electron. Rhaid talu am docynnau pan archebir nhw. Gellir neilltuo tocynnau ar gyfer grwpiau o 10 neu ragor dros dro tra byddwn yn prosesu eich cais mynediad. Nid oes ffi archebu’n daladwy os ydych yn talu mewn arian parod neu Dystysgrifau Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru dros y cownter.

Hefyd mae yna beiriant arian heb ffi yng Nghyntedd Glanfa.

Dros y ffôn: PMae’r llinellau ffôn yn agored o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 10am-7pm ar ddyddiau perfformiadau a 10am-6pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiadau. Ar y Sul, bydd llinellau yn agored am bedair awr cyn dechrau’r perfformiad cyntaf ond bydd y llinellau wedi cau pan na chynhelir perfformiadau.

Wyneb yn wyneb: Ar ddiwrnodau perfformiad, mae’r Ddesg Docynnau yn agored o 10am tan 30 munud ar ôl dechrau’r perfformiad olaf. Bydd y Ddesg Wybodaeth yn aros yn agored ar gyfer unrhyw ymholiad am docynnau tan ddiwedd y perfformiad olaf yn Theatr Donald Gordon. Ar ddiwrnodau pan na chynhelir perfformiadau, bydd y Ddesg Docynnau yn agored rhwng 10am a 6pm.

Dim ond un disgownt fesul tocyn. Gellir talu am docynnau drwy siec, cerdyn credyd / debyd neu arian parod.

Bydd y Swyddfa Docynnau yn ymdrechu i gyfnewid eich tocynnau o un perfformiad i berfformiad arall o’r un digwyddiad, hyd at 24 awr cyn y perfformiad gwreiddiol (yn amodol ar argaeledd). Bydd ffi trafod o £1 yn gymwys fesul tocyn. Bydd y swyddfa docynnau hefyd yn derbyn tocynnau ar gyfer ail-werthu yn amodol ar ffi o 10%, ond ni allwn warantu y ceir prynwr newydd.

 

SUT I ARCHEBU TANYSGRIFIADAU

Dros y ffon, arlein neu wyneb yn wyneb.

Dros y ffon: 029 2063 6464
Arlineyganolfan.org.uk
Trwy archebu arlein fedrwch archebu ardaloedd neu bandiau pris gwahanol i bob opera one mae rhaid archebu yr un faint o docynnau i bob opera. 
In person: pob dydd o 10am yn Swyddfa Docynnau

Sut i archebu tanysgrifiad arlein:

I archebu arlein bydd rhaid i chi mewngofnodi i'ch cyfrif arlein Canolfan Mileniwm Cymru.

1 Ewch i'r adran Digwyddiadur o yganolfan.org.uk a dewis pecynnau.

2 Dewiswch y pecyn hoffech chi brynu (er engrhaifft 7 opera) a cliciwch Archebu Nawr.

3 Rhowch y nifer o docynnau mae eisiau arnoch i bob perfformiad (mae rhaid fod hwn yr un nifer i bob opera yn eich pecyn) a cliciwch parhau. 

4 Wedyn gofynnwyd i chi Mewngofnodi. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, bydd angen i chi wneud. 

5 Wedyn mi welwch rhestr o operau i ddewis. Gan ddewis un opera ar y tro, dewiswch y nifer o seti penodedig tan i chi archebu y nifer o operau a ddewisoch chi yn Cam 3.

6 Clicwich cadarnhau pecyn i weld eich pecyn.

Os ydych yn hapus gyda beth rydych chi wedi dewis, cliciwch i adio at eich basged a parhewch i prynu.

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch 2017/2018 ac 2018/2019

Arbedwch gwych Tanysgrifiadau*

Archebwch 3 opera Arbedwch 10% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 4 opera Arbedwch 15% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 5 opera Arbedwch 20% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 6 opera Arbedwch 25% 5 pris uchaf yn unig
Archebwch 7 opera Arbedwch 30% 5 pris uchaf yn unig

Nodwch bod ffioedd archebu y docyn ddim yn cyfwng ar Tanysgrifiadau. Mae Tanysgrifiadau yn talu un ffi archebu o £4.

Ceir y telerau ac amodau llawn ar-lein. 

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Grwpiau
Grwpiau 10+  £4 yn llai ar dri pris uchaf

Grwpiau 20  +£5 yn llai ar dri pris uchaf                                                                                                                        

Grwpiau Ysgol  £10 (1 athro am ddim gyda pob 10 tocyn) 

Cwsmeriaid ag anableddau
Cynllun mynediad cenedlaethol Hynt yn berthnasol.

16 – 29
£10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad)

O dan 16 mlwydd oed
Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd

Mae pob disgownt yn amodol ar argaeledd. Dim ond un disgownt fesul tocyn.
Mae’r wybodaeth a argraffwyd ar y daflen hon wedi ei hargraffu yn ddidwyll ac mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei hargraffu. Mae’r WNO yn cadw’r hawl i newid y rhaglen neu’r castio heb rybudd o flaen llaw.

PRISIAU TOCYNNAU 2017/2018

£49.50 | £44.50 | £36.50 | £26.50 | £17.50 | £12.50

SGYRSIAU AM DDIM CYN PERFFORMIADAU

Yn darparu popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

GWANWYN 2018

La forza del destino
Dydd Gwener 2 Chwefror 5.30pm
Dydd Gwener 10 Chwefror 5.30pm
Dydd Sadwrn 17 Chwefror 5.30pm

Tosca
Dydd Gwener 9 Chwefror 6.15pm
Dydd Gwener 16 Chwefror 6.15pm
Dydd Mercher 21 Chwefror 6.15pm
Dydd Gwener 23 Chwefror 6.15pm
Dydd Sul 11 Chwefror 3pm

Don Giovanni
Dydd Iau 22 Chwefror 6pm
Dydd Sadwrn 24 Chwefror 3pm

HYDREF 2018

War and Peace
Dydd Sadwrn 15 Medi 5.30pm
Dydd Sadwrn 22 Medi 5.30pm
Dydd Sadwrn 29 Medi 2pm

La traviata
Dydd Gwener 21Medi 6.15pm 
Dydd Gwener 28 Medi 6.15pm 
Dydd Sul 30 Medi 3pm 
Dydd Iau 4 Hydref 6.15pm
Dydd Sadwrn 6 Hydref 6.15pm

La Cenorentola
Dydd Gwener 5 Hydref 6.15pm 
Dydd Sul 7 Hydref 3pm

GWANWYN 2019

Un ballo in maschera
Dydd Sadwrn 4 Chwefror 6.30pm
Dydd Sadwrn 16 Chwefror 2pm
Dydd Sadwrn 23 Chwefror 6.30pm

The Magic Flute
Dydd Gwener 15 Chwefror 6.15pm
Dydd Sul 17 Chwefror 3pm 
Dydd Sul 24 Chwefror 3pm 
Dydd Mercher 27 Chwefror 6.15pm  
Dydd Gwener 1 Mawrth 6.15pm 

Roberto Devereux
Dydd Iau 28 Chwefror 6.30pm 
Dydd Sadwrn 2 Mawrth 6.30pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Cymraeg a Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

SAIN DDISGRIFIAD A DEITHIAU CYFWRDD

GWANWYN 2018 

Tosca
Dydd Gwener 23 Chwefror 2018 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

HYDREF 2018

La traviata
Dydd Sadwrn 6 Hydref 2018 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

GWANWYN 2019

The Magic Flute
Dydd Gwener 1 Mawrth 2019 7.15pm
Taith Gyffwrdd 6pm

Gellir archebu tocynnau ar gyfer sgyrsiau cyn perfformiadau a theithiau cyffwrdd yr un pryd â phan fyddwch yn archebu eich tocynnau opera.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Wales Millennium Centre, Cardiff

Bute Street
Cardiff CF10 5AL
United Kingdom