Digwyddiadau Ffindiau Nghogledd Cymru

Lleoliad arferol: Canolfan Gymunedol Parkway, oddi ar Ffordd Rhos, Llandrillo-yn-Rhos LL28 4SD am 7.30pm. 

Dydd Iau 9 Hydref 2014
Moses in Egypt a William Tell
Bydd Roz Jones yn rhoi sgwrs ddarluniadol am operâu Rossini, a gaiff eu perfformio gan WNO yn Llandudno ym mis Hydref. 

22-25 Hydref Wythnos Opera WNO 2014
Gwerthfawrogir pob cynnig gan wirfoddolwyr i werthu rhaglenni. 

Dydd Iau 13 Tachwedd 2014
Bore coffi gyda Brian Lewis yn trafod Bywyd, Cyfnod a Cherddoriaeth Anton Dvorak. Neuadd Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan, Stryd Mostyn, Llandudno LL30 2NN. 10.30am-12 noon.

Dydd Iau 11 Rhagfyr 2014
Achlysur y Nadolig
Bwyd, diod ac adloniant gan aelodau o’r Ysgol Gerdd, Prifysgol Bangor (i’w gadarnhau) 

Dydd Llun 12 Ionawr 2015
Cwis ar Gerddoriaeth
Cwis heriol arall gan John Clutton. Neuadd Eglwys Dewi Sant, Glan-y-Mor Road, Bae Penrhyn, LL30 3NL. 2:00pm – 4:30pm. Sylwch fod y lleoliad a’r amser wedi newid.

Cyswllt: Roz Jones, 18 Hen Ffordd, Llandudno LL30 2NB.
Ffôn 01492 860251 neu e-bost rozjones@uwclub.net